พิมพ์
หมวด: ข่าวกิจกรรม
ฮิต: 1460

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อแสดงความยินดี และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษา