โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมร่วมนับถอยหลังเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (14/10/62) (คลิก)

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษานักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดกิจกรรมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

     

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมจัดบอร์ด วันแม่ เขียนเรียงความ พระคุณแม่ กิจกรรมโต้วาที ร้องเพลงลูกทุ่ง ตอบคำถามความรู้เรื่องอาเซียน เป็นต้น

     

        งานห้องสมุดโรงเรียนบางสะพานน้อยได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 10” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้ อย่างกว้างขวาง บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน