นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 ประกาศรายชื่อการรายงานตัวเเละมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ประกาศรายชื่อ และห้องสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ปฏิทินการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563ปฏทนการรบสมคร2563

 ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัว และแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศสอบแกตว 2562            (คลิก เพื่อลงทะเบียนสอบแก้ตัว)

 การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

 คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (คลิก)

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (19/03/63) (คลิก)

 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (14/10/62) (คลิก)

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องด้วยโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่รูป ⬇️⬇️⬇️ ) 

ถวายพระพรออนไลน พระเทพฯ5

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และมอบทุนการศึกษานักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จัดกิจกรรมวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

     

       กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางสะพานน้อยจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันภาษาไทย วันอาเซียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น กิจกรรมจัดบอร์ด วันแม่ เขียนเรียงความ พระคุณแม่ กิจกรรมโต้วาที ร้องเพลงลูกทุ่ง ตอบคำถามความรู้เรื่องอาเซียน เป็นต้น

     

        งานห้องสมุดโรงเรียนบางสะพานน้อยได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน “ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 10” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้ อย่างกว้างขวาง บูรณาการความรู้ต่าง ๆ เสริมสร้างจินตนาการ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน