นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 ประกาศรายชื่อการรายงานตัวเเละมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ประกาศรายชื่อ และห้องสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ปฏิทินการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563ปฏทนการรบสมคร2563

 ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัว และแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศสอบแกตว 2562            (คลิก เพื่อลงทะเบียนสอบแก้ตัว)

 การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

 คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (คลิก)

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (19/03/63) (คลิก)

 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (14/10/62) (คลิก)

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องด้วยโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่รูป ⬇️⬇️⬇️ ) 

ถวายพระพรออนไลน พระเทพฯ5

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มาให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการชัยชนะ  สระทองทา ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่     ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

     

   โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์และกิจกรรมวันปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลายและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เช่น การแข่งขัน Christmas Spelling Bee ,การแข่งขัน Christmas Display Box,การประกวดร้องเพลงสากล ,การแข่งขันประดิษฐ์ต้นคริสมาสต์และมีการจับสลากมอบของขวัญส่งความสุขให้แก่นักเรียน

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 9 เหรียญ เหรียญเงินจำนวน 7 เหรียญ เหรียญทองแดงจำนวน 6 เหรียญ และมี 2 รายการที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาค ได้แก่ การแข่งขันการอ่านตามแนว PISA ม.4-6 และการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6