นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

Picture3

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) (คลิก)

S 6209719

 ประกาศรายชื่อการรายงานตัวเเละมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ประกาศรายชื่อ และห้องสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (คลิก)

 ปฏิทินการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2563ปฏทนการรบสมคร2563

 ประกาศ เรื่อง การสอบแก้ตัว และแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศสอบแกตว 2562            (คลิก เพื่อลงทะเบียนสอบแก้ตัว)

 การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (คลิก)

 คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (คลิก)

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมเรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (19/03/63) (คลิก)

 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (14/10/62) (คลิก)

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องด้วยโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่รูป ⬇️⬇️⬇️ ) 

ถวายพระพรออนไลน พระเทพฯ5

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 กัลปพฤกษ์เกมส์ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคน และสร้างเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง

      

  เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวชิราวุธในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อกิจการลูกเสือไทยและเพื่อให้ลูกเสือได้ทบทวนคำปฏิญาณตนและเกิดความใกล้ชิดกับ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือในกอง

         โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม , สถานีตำรวจบางสะพานน้อย และบริษัทเทพวัลย์ ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ เข้ามอบหมวกนิรภัย จำนวน 83 ใบให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน

         วันที่ 7-8 กันยายน 2560 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานโรงเรียนต้นแบบด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นระดับจังหวัด จากนายทวี นริสศิริกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์