ตราประจำโรงเรียน  

อักษรชื่อย่อของโรงเรียน พ.ว. 

สีประจำของโรงเรียน ฟ้า – เหลือง  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นกัลปพฤกษ์