ข่าวประกาศโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ประเภทโควตา 2561 คลิก

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ ฝ่ายวิชาการ คลิก

 แบบประเมินออนไลน์สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมสร้างทักษะอาชีพครั้งที่ 2 คลิก

 แบบประเมินออนไลน์สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมสร้างทักษะอาชีพครั้งที่ 1 คลิก

 ตราโรงเรียน คลิก

 แบบฟอร์มออนไลน์เช็คเวลาเรียนนักเรียนประจำวัน คลิก

 แบบสำรวจออนไลน์นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด คลิก

 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 คลิก คลิก

 แบบฟอร์มบันทึกการอบรม สัมมนา ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิก

 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์