ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  เรื่อง ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (4/10/2562)

          - (ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม) 

          - (แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้า)

 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (คลิก)

 

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

     

    ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือมีความยึกมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-10.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยา

  


     เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น. เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

      โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พึงระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน

   

โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมรวมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมจัดงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ณหอประชุมโรงเรียนเพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูภายในอำเภอ[ภาพ ]