ข่าวประกาศโรงเรียน

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆในโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม (14/10/62) (คลิก)

 

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา2559 คลิก

 

   

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2559  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84  พรรษา และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิด  ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โดยมี ดร.ประสงค์  กลิ่นบรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้เกียรติ  ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพร การรำถวายพระพร การแสดงของนักเรียนเทิดพระคุณแม่ของแต่ละระดับชั้น การมอบทุนการศึกษา การออกร้านขายสินค้าของนักเรียน [าพ]

 

     

     โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 กัลปพฤกษ์ เกมส์ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนทุกคนและสร้างเสริมประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่คณะของตนเอง[ภาพ]

     เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ซึ่งได้กำหนดให้ลูกเสือ –เนตรนารี ทั่วประเทศ ประกอบกิจการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ทางโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม [ภาพ]

page485

 ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อรำลึกถึงครูกวีเอกของโลกและจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การประกวดคัดลายมือ วาดภาพ แสดงละคร ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ณ หอประชุมโรงเรียน [ภาพ]